x
Učitavanje

7.4 Ortogonalna projekcija

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje dječaka koji u travi traži ključ. Ključ mu je s balkona zgrade "spustio" drugi dječak. Na slici je prikazano mjesto na kojem se nalazi ključ.

Matko se nalazi na balkonu na trećem katu svoje zgrade. Njegov brat Juraj zaboravio je ključ ulaznih vrata i čeka Matka da mu baci ključ. Matko je jednostavno ispružio ruku preko ruba balkona i ispustio ključ, a Juraj ga sada traži po travi. Traži li Juraj ključ na „pravom“ mjestu? Zašto?

Zanimljivost

Objekt, ispušten s visine, past će okomito na podlogu. No, što će pasti brže, kugla za kuglanje ili pero? Odgovor na ovo pitanje dobit ćete ako pogledate eksperiment na poveznici.

Prvi pokus izveden je pri normalnim uvjetima, kada na pero i kuglu tijekom pada djeluje otpor zraka. Drugi pokus izveden je u vakumu gdje nema čestica te ne djeluje otpor zraka.

Slika prikazuje zgradu s balkonima. Na jednom od balkona stoji Matko i ispušta ključ ravno dolje. Juraj po travi traži bačeni ključ.

Već bismo na prvi pogled rekli da Juraj ne traži ključ na dobrom mjestu, tj. da ga traži predaleko od kuće. Ako je ključ samo ispušten preko ruba balkona, očekujemo da bi trebao pasti negdje u „podnožje“ balkona, a ne na tako velikoj udaljenosti, „koso“ od zgrade.


Okomitost pravca i ravnine

Naučili ste da je pravac okomit na ravninu ako probada ravninu i ako je okomit na pravce te ravnine koji prolaze probodištem.

Zanimljivost

Možda ste čuli nekoga kako tvrdi da novčić ispušten s visoke zgrade kao što je Empire State Building u New Yorku može napraviti udubinu u betonu ili čovjeku razbiti lubanju aku mu padne na glavu. No je li to istina? Pročitajte više u članku časopisa Scientific American (na engleskome jeziku) ili pitajte svojeg profesora fizike.

Na slici je ravnina u kojoj su istaknuta tri pravca koji se sijeku u točki A. Nacrtan je pravac koji probada ravninu i okomit je na pravce u toj ravnini.

Podsjetimo se:

Za model prostora koristimo kvadar ili kocku.

Kvadar je geometrijsko tijelo omeđeno s tri para međusobno sukladnih pravokutnika.

Kocka je geometrijsko tijelo omeđeno sa šest međusobno sukladnih kvadrata.

Točke A , B , C , D , E , F , G i H vrhovi su kvadra (kocke)  A B C D E F G H .

Dužine A B ¯ , B C ¯ , C D ¯ , D A ¯ , E F ¯ , F G ¯ , G H ¯ , H E ¯ , A E ¯ , B F ¯ , C G ¯  i D H ¯ bridovi su kvadra (kocke).

Pravokutnici (kvadrati)  A B C D , E F G H , B C G F , A D H E , A B F E i D C G H strane su kvadra (kocke).

Plošna je dijagonala kvadra (kocke) dužina koja spaja dva vrha koja pripadaju istoj strani.

Prostorna je dijagonala kvadra (kocke) dužina koja spaja dva vrha koja ne pripadaju istoj strani.

Zadatak 1.

 1. Koji pravci određeni vrhovima kvadra A B C D E F G H probadaju ravninu A B C u točki A ?

  Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

  null
  null
 2. Ravninu A B C u točki A probadaju četiri pravca određena vrhovima kvadra A B C D E F G H . Od tih pravaca na ravninu A B C okomit je pravac  .
  null
  null
 3. Na koje je ravnine određene vrhovima kocke A B C D E F G H okomit pravac C G ?

  null
  null

Ortogonalna projekcija točke na pravac

Na slici je pravac p i točka T izvan pravca.

Promotrimo u ravnini pravac p i točku T koja ne pripada tom pravcu.

Na slici su nacrtane dužine AT, BT, CT, DT i ET kojima je jedna rubna točka T, a druga rubna točka se nalazi na pravcu p. Dužina DT je okomita na pravac p.

Postoji beskonačno mnogo dužina čija je jedna rubna točka T , a druga rubna točka neka točka pravca p .

Među nacrtanim dužinama ističe se dužina čija je druga rubna točka točka D . Ta je točka presjek pravca p i okomice točkom T na pravac p .

Točku D zovemo nožište okomice, ali i ortogonalna projekcija točke T na pravac p i najčešće je označavamo T ' .

Ortogonalna projekcija točke T na pravac p je presjek pravca p i okomice točkom T na pravac p .

Zanimljivost

Pogledajte značenje pojma ortogonalnost i pojma projekcija objašnjenih u Hrvatskoj enciklopediji.

Kutak za znatiželjne

Na slici je pravac p, točke A, B, C, D i E koje pripadaju pravcu p i točka T koja mu ne pripada.

Uočite na slici trokute A D T , B D T , C D T i E D T . Svi su ti trokuti pravokutni i imaju zajedničku katetu D T ¯ . Dužine A T ¯ , B T ¯ , C T ¯ i E T ¯ hipotenuze su navedenih trokuta. Budući da se hipotenuza u pravokutnom trokutu nalazi nasuprot najvećeg (pravog) kuta, ona je najdulja stranica tog trokuta.

Zaključujemo da je T D < T A , T D < T B , T D < T C i T D < T E . Dakle, duljina okomice D T ¯ najmanja je udaljenost točke T od pravca p .​

Udaljenost točke T od pravca p je udaljenost točke T od njezine ortogonalne projekcije T ' na pravac p . Pišemo d T , p = T T ' .

Ortogonalna projekcija točke na ravninu

Zadatak 2.

Početni položaj Renata i Duje

Duje se spušta niz brdo i želi pomoću Walkie-talkiea kontaktirati Renata koji se nalazi na vrhu drugog brda. Kako bi prijem bio što bolji, trebaju se nalaziti na najmanjoj razdaljini. Na kojem mjestu Duje treba kontaktirati Renata?

Položaj na kojem Duje mora stati kako bi imao najbolju vezu s Renatom putem walkie talkie-ja

Zamislimo vrh planine kao točku, a padinu brda kao ravninu. Trebamo pronaći najkraću udaljenost točke od ravnine tj. ortogonalnu projekciju točke na ravninu. Duje bi trebao doći do točke označene slovom D te tamo kontaktirati Renata.


U ravnini R istaknuta su tri pravca koji se sijeku u točki S. Nacrtani su pravci točkom T koji probadaju ravninu R. Pravac TS okomit je na tu ravninu.

Promotrimo ravninu R i točku T koja ne pripada toj ravnini (nalazi se izvan ravnine). Točkom T prolazi beskonačno mnogo pravaca koji probadaju ravninu R , no samo je jedan od tih pravaca okomit na promatranu ravninu. Pravac T S probada ravninu R u točki S i okomit je na pravce P S , Q S i V S koji prolaze probodištem. Dakle, pravac T S okomit je na ravninu R .

Okomica točkom T na ravninu R probada tu ravninu u točki S . Točku S zovemo ortogonalna projekcija točke T na ravninu R i najčešće je označavamo T ' . U tom slučaju ravninu R nazivamo ravnina ortogonalne projekcije.

Zanimljivost

Ortogonalnom projekcijom ruku na zid, kada su se ruke nalazile direktno ispred izvora svjetla, nastali su prikazi životinja pomoću sjena.

Kutak za znatiželjne

Na slici je ravnina R, točka T izvan ravnine i ortogonalna projekcija točke T na ravninu R.

Uočite na slici trokute T S P , T S Q i T S R . Svi su ti trokuti pravokutni i imaju zajedničku katetu T S ¯ . Dužine T P ¯ , T Q ¯ i T R ¯ hipotenuze su navedenih trokuta. Budući da se hipotenuza u pravokutnom trokutu nalazi nasuprot najvećeg (pravog) kuta, ona je najdulja stranica tog trokuta. Zaključujemo da je T S < T P , T S < T Q i T S < T R .

Dakle, duljina okomice T S ¯ najmanja je udaljenost točke T od promatrane ravnine.​

Zadatak 3.

Odredite ortogonalnu projekciju točke na ravninu. Pritom koristite alate za konstrukciju okomice na ravninu kroz zadanu točku (nakon što odaberete alat, kliknite na točku, a zatim na ravninu), konstrukciju sjecišta pravca i ravnine (nakon što odaberete alat kliknite na pravac, a zatim na ravninu) te rotaciju prikazane ravnine. Ako točka pripada ravnini, preslikat će se ortogonalnom projekcijom u samu sebe.

Povećaj ili smanji interakciju

Udaljenost točke T od ravnine R definiramo kao udaljenost točke T od njezine ortogonalne projekcije T ' na ravninu. Pišemo d T , R = T T ' .

Primjer 1.

Na slici je prikazan kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC.

Nacrtan je kvadar A B C D E F G H i istaknuta ravnina A B C . Odredimo ortogonalnu projekciju točaka G i A na ravninu A B C .


Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC. Označene su ortogonalne projekcije točaka A i G na ravninu ABC.

Točkom G nacrtamo okomicu na ravninu A B C . Taj pravac probada ravninu A B C u točki C . Zato je točka C ortogonalna projekcija točke G na ravninu A B C . Pišemo G ' C .

Točkom A nacrtamo okomicu na ravninu A B C . Budući da točka A pripada ravnini A B C , ta okomica probada ravninu A B C upravo u točki A . Zato je točka A sama svoja ortogonalna projekcija na ravninu A B C . Pišemo A ' A .


Zadatak 4.

Koristeći kvadar A B C D E F G H kao model, odredite ortogonalnu projekciju točke F na ravninu:        

a. A B C    

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC. Označena je ortogonalna projekcija točke F na ravninu ABC.

a. Okomica točkom F na ravninu A B C probada tu ravninu u točki B . Zato je F ' B .

Točku B zovemo tlocrt točke F .


b. C D H   

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom CDH. Označena je ortogonalna projekcija točke F na ravninu CDH.

b. Okomica točkom F na ravninu C D H probada tu ravninu u točki G . Zato je F ' G .

Točku G zovemo nacrt točke F .c. A D H .

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ADH. Označena je ortogonalna projekcija točke F na ravninu ADH.

c. Okomica točkom F na ravninu A D H probada tu ravninu u točki E . Zato je F ' E .

Točku E zovemo bokocrt točke F .


Zadatak 5.

Na slici je prikazan kvadar ABCDEFGH.

Riješite zadatke koristeći kao model prostora kvadar A B C D E F G H .

 1. Koja je točka ortogonalna projekcija točke D na ravninu E F G ?

  null
  null
 2. Odredite ortogonalnu projekciju točke C na ravnine određene stranama kvadra i spojite odgovarajuće parove.

  Ortogonalna je projekcija točke C na ravninu A B F
   točka B .
  Ortogonalna je projekcija točke C na ravninu A D H
  točka G .

   
  Ortogonalna je projekcija točke C na ravninu E F G  
   točka C .
  Ortogonalna je projekcija točke C na ravninu A B C
   točka D .
  null
  null
 3. Ortogonalna projekcija T ' točke T koja pripada ravnini projekcije podudara se s točkom T .

  null
  null

Ortogonalna projekcija dužine i pravca

Ilustracija prikazuje sjene istog objekta u različito doba dana.

Kako odrediti ortogonalnu projekciju neke dužine ili pravca na zadanu ravninu?

Budući da je dužina zadana svojim rubnim točkama, ortogonalna projekcija dužine određena je ortogonalnim projekcijama njezinih rubnih točaka. Pri određivanju ortogonalne projekcije pravca morat ćemo odabrati bilo koje dvije točke tog pravca te odrediti ortogonalne projekcije odabranih točaka. Promotrimo primjere na modelu kvadra.

Primjer 2.

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC.

Koristeći kvadar A B C D E F G H kao model, istaknimo ravninu A B C pa odredimo ortogonalnu projekciju na ravninu A B C za dužine:

  H F ¯

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC. Prikazana je ortogonalna projekcija dužine HF na ravninu ABC paralelnu s dužinom.

Pri određivanju ortogonalne projekcije dužine prvo moramo odrediti ortogonalne projekcije njezinih rubnih točaka.

Budući da je H ' D i F ' B , zaključujemo da je ortogonalna projekcija dužine H F ¯ na ravninu A B C dužina D B ¯ .


  E D ¯

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC. Označena je ortogonalna projekcija dužine DE na ravninu ABC koja nije paralelna s dužinom.

Zbog  E ' A i D ' D zaključujemo da je ortogonalna projekcija dužine E D ¯ na ravninu A B C dužina A D ¯ .


  G C ¯

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC. Označena je ortogonalna projekcija dužine GC na ravninu ABC okomitu na dužinu.

Zbog G ' C i C ' C zaključujemo da je ortogonalna projekcija dužine G C ¯ na ravninu A B C točka C .


te pravca E C na ravninu A B C .

Na slici je kvadar ABCDEFGH s istaknutom ravninom ABC. Nacrtana je ortogonalna projekcija pravca EC na ravninu ABC.

Zbog E ' A i C ' C vrijedi da je ortogonalna projekcija pravca E C na ravninu A B C pravac A C .


Zadatak 6.

Koristeći interakciju promotrite ortogonalnu projekciju pravca na ravninu. Rotacijom mijenjajte položaj pravca u odnosu na ravninu.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 7.

Pomoću interakcije prikažite ortogonalnu projekciju zadane dužine na prikazanu ravninu. Pritom koristite ponuđene alate (crtanje točke, crtanje dužine, crtanje okomitog pravca, crtanje sjecišta te rotacije).

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 8.

Na slici je prikazan kvadar ABCDEFGH.

Riješite zadatke koristeći kao model prostora kvadar A B C D E F G H .

 1. Ortogonalna je projekcija dužine A D ¯ na ravninu E F G dužina E D ¯ .

  Pomoć:

  A ' E , D ' H  

  null
 2. Što je ortogonalna projekcija dužine A G ¯ na ravninu A B C ?

  null
 3. Spojite parove i dovršite rečenice.

  Ortogonalna je projekcija dužine E G ¯ na ravninu C D H
  pravac D E .
  Ortogonalna je projekcija pravca D F na ravninu A D H  
  točka A .
  Ortogonalna je projekcija pravca F G na ravninu C D H
  dužina H G ¯ .
  Ortogonalna je projekcija dužine B E ¯ na ravninu A B C
  točka G .
  Ortogonalna je projekcija dužine A B ¯ na ravninu D H E
  dužina A B ¯ .

  null
 4. Ortogonalna je projekcija pravca C F na ravninu A B C , a ortogonalna je projekcija pravca C F na ravninu A D H .

  null

Duljina ortogonalne projekcije (dužine)

Rješavajući prethodne primjere i zadatke, mogli ste primijetiti da je ortogonalna projekcija dužine na ravninu (stranu kvadra) dužina iste duljine ili dužina kraća od početne dužine ili da je ortogonalna projekcija dužine točka. Što utječe na to?

Primjer 3.

Na slici je prikazan kvadar ABCDEFGH, istaknuta je dužina EG i ravnine ABC i CDH.

Odredimo ortogonalnu projekciju dužine E G ¯ na ravnine A B C , odnosno C D H .

Na slici je ortogonalna projekcija (tlocrt) dužine EG na paralelnu ravninu ABC

Ortogonalna je projekcija dužine E G ¯ na ravninu A B C dužina A C ¯ .

Te dvije dužine pripadaju paralelnim ravninama (plošne dijagonale nasuprotnih strana kvadra A B C D E F G H ) i jednake su duljine.


Primjer 4.

Usporedimo duljine ortogonalnih projekcija dužine E G ¯ na ravnine A B C , odnosno C D H i duljinu dužine E G ¯ .

Napomena: Koristit ćemo rješenje prethodnog zadatka!

Na slici je ortogonalna projekcija (nacrt) dužine EG na ravninu CDH.

Ortogonalna je projekcija dužine E G ¯ na ravninu C D H dužina H G ¯ .

Te dvije dužine pripadaju istoj strani kvadra, pri čemu je dužina E G ¯ plošna dijagonala, a dužina H G ¯ brid kvadra. Dužina H G ¯ kraća je od početne dužine E G ¯ .

 


Ako je dužina paralelna s ravninom projekcije, njezina je ortogonalna projekcija dužina jednake duljine.

Ako je dužina okomita na ravninu projekcije, njezina je ortogonalna projekcija točka (probodište okomice točkom na ravninu projekcije i ravnine projekcije).

Ako dužina nije paralelna s ravninom projekcije i nije okomita na ravninu projekcije, onda je njezina ortogonalna projekcija dužina koja je kraća od početne dužine.

Primjer 5.

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH i dužinu EG.

Duljine su bridova kvadra A B C D E F G H   A B = 8 cm , B C = 6 cm i C G = 7.5 cm . Odredimo duljinu ortogonalne projekcije dužine E G ¯ na ravninu:

 1. A B C
 2. B C G
 3. C D H .
 1. Ortogonalna je projekcija dužine E G ¯ na ravninu A B C dužina A C ¯ . Dužina A C ¯ plošna je dijagonala strane A B C D . Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut A B C dobivamo da je njezina duljina jednaka 10 cm .
 2. Ortogonalna je projekcija dužine  E G ¯  na ravninu  B C G   dužina F G ¯ . Dužina F G ¯ brid je kvadra i njegova je duljina jednaka duljini brida  B C ¯ te iznosi 6 cm .
 3. Ortogonalna je projekcija dužine E G ¯ na ravninu C D H dužina H G ¯ . Dužina H G ¯ brid je kvadra i njegova je duljina jednaka duljini brida A B ¯  te iznosi 8 cm .

Zadatak 9.

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH i dužinu DF.

Duljine su bridova kvadra A B C D E F G H A B = 6 cm , B C = 2 cm i C G = 4 cm . Odredimo duljinu ortogonalne projekcije dužine D F ¯ na ravninu:

 1. A B C
 2. B C G
 3. C D H .
 1. Ortogonalna je projekcija dužine D F ¯ na ravninu A B C dužina D B ¯ . Dužina D B ¯ plošna je dijagonala strane A B C D . Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut A B D dobivamo da je duljina dužine D B ¯ jednaka 40 cm , što iznosi približno 6.3 cm .
 2. Ortogonalna je projekcija dužine D F ¯ na ravninu B C G dužina C F ¯ . Dužina C F ¯ plošna je dijagonala strane B C G H . Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut B C F dobivamo da je duljina dužine C F ¯ jednaka 20 cm , što iznosi približno 4.5 cm .
 3. Ortogonalna je projekcija dužine D F ¯ na ravninu C D H dužina D G ¯ . Dužina D G ¯ plošna je dijagonala strane D C G H . Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut D C G dobivamo da je duljina dužine D G ¯ jednaka 52 cm , što iznosi približno 7.2 cm .

Zadatak 10.

Na slici je kvadar ABCDEFGH.

Riješite zadatke koristeći kao model prostora kvadar A B C D E F G H .

 1. Ortogonalna projekcija vrha kvadra na neku od ravnina kojima pripadaju strane kvadra može biti taj isti vrh.

  Pomoć:

  Ortogonalna projekcije točke koja pripada ravnini projekcije je sama ta točka.


  null
 2. Ortogonalna projekcija dužine uvijek je dužina čija je duljina jednaka duljini zadane dužine.

  Pomoć:

  Duljina ortogonalne projekcije dužine ovisi o položaju te dužine prema ravnini projekcije.

  null
 3. Ortogonalna projekcija pravca uvijek je pravac.

  Pomoć:

  Ako je pravac okomit na ravninu projekcije, njegova je ortogonalna projekcija točka (probodište).

  null
 4. Ako je dužina okomita na ravninu projekcije, njezina je ortogonalna projekcija na tu ravninu , a ako je ravnina paralelna s ravninom projekcije, njezina je ortogonalna projekcija na tu ravninu  .
  null

Ortogonalna projekcija u realnom svijetu

Arhitekti, inženjeri građevine i strojarstva, geodeti i druga srodna zanimanja u svom poslu često koriste (tehničke) crteže nastale prema pravilima ortogonalne (i kose) projekcije.

Zanimljivost

Pogledajte sve moguće poglede na bateriju nastale prema pravilima ortogonalne projekcije.

Zadatak 11.

Na slici je kocka ABCDEFGH i dužina PR koja spaja polovišta bridova AE i CD.

Točka P polovište je brida A E ¯ , a točka  R polovište brida C D ¯ kocke A B C D E F G H . Duljina je brida kocke 6 cm . Odredi duljinu ortogonalne projekcije dužine P R ¯ na ravninu A B C .

Za bolju vizualizaciju dužina određenih polovištima bridova kocke, dužinom spojite zadane točke. Koristite alat za crtanje dužina.

Povećaj ili smanji interakciju

Ortogonalna je projekcija dužine P R ¯ na ravninu A B C dužina A R ¯ .

Duljinu dužine A R ¯ računamo primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut A R D .

Iz x 2 = 6 2 + 3 2 = 36 + 9 = 45 slijedi x = 45 = 3 5 6.7 cm .


Kutak za znatiželjne

Je li ortogonalna projekcija kocke uvijek kvadrat? Kako izgledaju ortogonalne projekcije tetraedra?

Zanimljivost

Odgovore na postavljena pitanja pronađite na sljedećem linku.

...i na kraju

Na slici je kvadar ABCDEFGH i istaknute točke K, L, M i N. Točke K i M su polovišta bridova AE i CG, točka L je sjecište dijagonala strane ABCD, a točka N sjecište dijagonala strane EFGH:

U ovoj ste jedinici naučili:

Primijenite naučeno kako biste riješili sljedeći zadatak:

Duljine su bridova kvadra A B C D E F G H A B = 4 cm , B C = 6 cm i B F = 8 cm . Točke K i M polovišta su nasuprotnih bridova A E ¯ i C G ¯ kvadra ​ A B C D E F G H , a točke L i N sjecišta dijagonala strane A B C D , odnosno strane E F G H . Kolika je duljina ortogonalne projekcije dužine K L ¯ na ravnine:

 1. A B C
 2. A D H
 3. A B F
 4. C D H ?
 1. Ortogonalna je projekcija dužine K L ¯ na ravninu A B C dužina A L ¯ . Dužina A L ¯ polovina je plošne dijagonale strane A B C D . Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut A B C dobivamo da je duljina dužine A C ¯ jednaka 52 cm , što iznosi približno 7.2 cm , dok je duljina dužine A L ¯ približno 3.6 cm .
 2. Ortogonalna je projekcija dužine K L ¯ na ravninu A D H dužina K L ' ¯ , pri čemu je točka L ' polovište brida A D ¯ . Duljinu dužine K L ' ¯ nalazimo primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut A K L ' čije su katete duljine 4 cm i 3 cm . Dobivamo da je duljina dužine K L ' ¯  jednaka 5 cm .
 3. Ortogonalna je projekcija dužine K L ¯ na ravninu A B F dužina K L ' ¯ , pri čemu je točka L ' polovište brida A B ¯ . Duljinu dužine K L ' ¯ nalazimo primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut A K L ' čije su katete duljine 4 cm i 2 cm . Dobivamo da je duljina dužine K L ' ¯ jednaka približno 4.5 cm .
 4. Ortogonalna je projekcija dužine K L ¯ na ravninu C D H dužina K ' L ' ¯ , pri čemu je točka K ' polovište brida D H ¯ , a točka L ' polovište brida C D ¯ . Duljinu dužine K ' L ' ¯ nalazimo primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut D K ' L ' čije su katete duljine 4 cm i 2 cm . Dobivamo da je duljina dužine K ' L ' ¯ jednaka približno 4.5 cm .

Idemo na sljedeću jedinicu

7.5 Udaljenost točke od ravnine