x
Učitavanje

6.7 Povezivanje preslikavanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Crtež prikazuje stope u nizu.

Upoznali ste translaciju, osnu i centralnu simetriju te rotaciju. Koje od tih preslikavanja prepoznajete na ovoj slici?

Primjer 1.

Slika prikazuje trokut i njegovu sliku koja je nastala kombinacijom preslikavanja.

Promotrimo jednostavniju situaciju i pokušajmo odrediti koje od navedenih preslikavanja povezuje trokute na ovoj slici?

Osna simetrija?

Na slici je započeta analiza složenog preslikavanja - otkriva se da preslikavanje nije osna simetrija.

Ne!


Translacija?

Na slici je druga analiza složenog preslikavanja - otkriva se da preslikavanje nije translacija.

Ne!


Centralna simetrija?

Na slici je druga treća analiza složenog preslikavanja - otkriva se da preslikavanje centralna simetrija.

Ne!


Provjerite to i u sljedećoj animaciji:

Povezivanje preslikavanja

Na temelju pokušaja (i pogrešaka) slutimo da je riječ o uzastopnoj primjeni dvaju različitih preslikavanja.

Trebamo li zrcaliti lik dobiven translacijom? Ili translatirati lik dobiven zrcaljenjem? Ili zrcaliti lik dobiven centralnom simetrijom? Ili nešto četvrto?

Zanimljivost

Na slici su otisci ljudskih stopala - primjer preslikavanja koje se često naziva klizno zrcaljenje.

Ovo je tipična slika nastala kliznim zrcaljenjem.

Na slici je prikazano klizno zrcaljenje raznostraničnog trokuta.

Preslikavanje ravnine definirano kao uzastopna kombinacija zrcaljenja (osne simetrije) i translacije za vektor paralelan s osi simetrije naziva se klizno zrcaljenje (engl. glide reflection).

Slike prikazuju dva načina izvođenja kliznog zrcaljenja i ukazuju na svojstvo da redoslijed izvođenja osne simetrije i translacije nije važan

Za ovu vrstu preslikavanja nije važno je li lik prvo preslikan osnom simetrijom pa translatiran za vektor paralelan s osi simetrije ili je prvo translatiran za neki vektor, pa onda preslikan osnom simetrijom s obzirom na pravac paralelan vektoru translacije.

Ponovimo

Zanimljivost

Prije rješavanja zadataka u kojima će trebati napraviti dvije uzastopne transformacije, pomoću slikovitih objašnjenja, primjera i interaktivnih zadataka podsjetite se translacije, osne simetrije i rotacije. Svoje prepoznavanje ovih preslikavanja možete provjeriti rješavanjem jednostavne igrice. Svi su ovi materijali na engleskome jeziku.

Zadatak 1.

Za svaki zadatak dobro pogledajte sliku pa ga riješite.

 1. Lik L je

  Na slici su prikazan lik i njegova preslika.
   preslikan na lik L ' .

  null
  null
 2. Lik L na lik L ' preslikan je osnom simetrijom.

  Na slici su prikazan lik i njegova preslika.

  null
  null
 3. Lik L preslikan je na lik L ' . Koje je preslikavanje korišteno?

  Na slici su prikazan lik i njegova preslika.

  null
  null
 4. Lik L ' dobiven je

  Na slici su prikazan lik i njegova preslika.
   lika L .

  null
  null

Povežimo preslikavanja

Zadatak 2.

Koristeći interakciju, istražite povezana preslikavanja. Redoslijed preslikavanja odabirete i mijenjate sami!

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 3.

Na slici je šesterokut nacrtan u mreži kvadtatića i dva vektora čije su rubne točke u čvorovima mreže.

Lik nacrtan u mreži kvadratića translatirajte za vektor a , a zatim dobivenu sliku translatirajte za vektor b .

Na slici je šesterokut nacrtan u mreži kvadtatića i dva vektora čije su rubne točke u čvorovima mreže. Šesterokut je translatiran prvo za jedan, a onda je njegova slika translatirana za drugi zadani vektor.

Zadatak 4.

Slika prikazuje traženje mogućnosti zamjene dviju translacija drugim, nepoznatim preslikavanjem.

 Postoji li preslikavanje kojim se iz prvoga lika izravno dobiva treći?

Slika otkriva da je "zamjensko preslikavanje" translacija za zbroj zadanih vektora.

 Postoji izravno preslikavanje - to je translacija za zbroj a + b zadanih vektora.


Zadatak 5.

Na slici je četverokut nacrtan u mreži kvadratića, istaknuta je točka S i vektor c. Nacrtani četverokut treba preslikati kompozicijom centralne simetrije i translacije.

Zadani lik preslikajte centralnom simetrijom s obzirom na točku S kao centar simetrije, a zatim dobivenu sliku translatirajte za zadani vektor a .

Na slici je četverokut nacrtan u mreži kvadratića, istaknuta je točka S i vektor a. Četverokut je preslikan kompozicijom centralne simetrije i translacije.

Zadatak 6.

Na slici je četverokut nacrtan u mreži kvadratića, istaknuta je točka S i vektor c. Nacrtani četverokut preslikan je kompozicijom centralne simetrije i translacije. Traži se "zamjensko preslikavanje".

Postoji li izravno preslikavanje koje preslikava prvi lik u treći? Ako postoji, o kojem je preslikavanju riječ?

Na slici je prikazano kako je kompozicija centralne simetrije i translacije zamijenjena jednim preslikavanjem - centralnom simetrijom oko točke dobivene translacijom za polovinu zadanog vektora.

Budući da se pravci određeni vrhom lika i njegovom slikom nakon oba preslikavanja sijeku u istoj točki S ' , treći se lik iz prvoga može dobiti centralnom simetrijom oko točke S ' .

Točka S ' dobivena je translacijom točke S za vektor 1 2 a .


Zadatak 7.

Na slici je četverokut nacrtan u mreži kvadratića, istaknuta je točka S i vektor c. Nacrtati četverokut treba preslikati kompozicijom translacije i centralne simetrije.

Provjerite kako na kompoziciju centralne simetrije i translacije djeluje zamjena redoslijeda preslikavanja. Zadani lik prvo translatirajte za vektor a , a zatim dobivenu sliku preslikajte centralnom simetrijom s obzirom na točku S kao centar simetrije.

Na slici je četverokut nacrtan u mreži kvadratića, istaknuta je točka S i vektor c. Nacrtani četverokut preslikan je kompozicijom centralne simetrije i translacije. Rezultat ovisi o redoslijedu izvođenja preslikavanja!

Dobiveno se rješenje razlikuje, dakle mora se paziti na redoslijed kojim preslikavanja treba obaviti.


Dvije osne simetrije

Zadatak 8.

Zadana su dva međusobno okomita pravca a i b . Odredite osnosimetričnu sliku A ' B ' C ' trokuta A B C s obzirom na os a , a zatim osnosimetričnu sliku A ' ' B ' ' C ' ' trokuta A ' B ' C ' s obzirom na os b .

Na slici je trokut i dva međusobno okomita pravca. Potrebno je napraviti uzastopne osne simetrije s obzirom na dvije okomite osi.
Na slici je trokut i dva međusobno okomita pravca. Trokut je preslikan s dvije uzastopne osne simetrije s obzirom na dvije okomite osi.

Zadatak 9.

Zadana su dva međusobno paralelna pravca a i b . Odredi osnosimetričnu sliku A ' B ' C ' trokuta A B C s obzirom na os a , a zatim osnosimetričnu sliku A ' ' B ' ' C ' ' trokuta A ' B ' C ' s obzirom na os b .

Na slici je trokut i dva međusobno usporedna pravca. Potrebno je napraviti uzastopne osne simetrije s obzirom na dvije usporedne osi.
Na slici je trokut i dva međusobno usporedna pravca. Trokut je preslikan s dvije uzastopne osne simetrije s obzirom na dvije usporedne osi.

Zadatak 10.

Zadani su ukršteni pravci a i b (koji nisu okomiti). Odredi osnosimetričnu sliku A ' B ' C ' trokuta A B C s obzirom na os a , a zatim osnosimetričnu sliku A ' ' B ' ' C ' ' trokuta A ' B ' C ' s obzirom na os b .

Na slici je trokut i dva ukrštena ali ne međusobno okomita pravca. Potrebno je napraviti uzastopne osne simetrije s obzirom na te osi.
Na slici je trokut i dva ukrštena ali ne međusobno okomita pravca. Trokut je preslikan uzastopnim osnim simetrijama s obzirom na te osi.

Zadatak 11.

U interakciji odaberite kao preslikavanja dvije osne simetrije. Namjestite položaj pravaca, za svaku od gore opisanih situacija (međusobnih položaja dviju osi simetrije) provjerite postoji li neko preslikavanje koje izravno preslikava trokut A B C na trokut A ' ' B ' ' C ' ' .

Ako postoji, o kojem je preslikavanju riječ?

Povećaj ili smanji interakciju
dvije osne simtrije zamiijenjene rotacijom

Dvije uzastopne osne simetrije s obzirom na međusobno okomite osi možemo zamijeniti rotacijom za kut od 180 stupnjeva (centralnom simetrijom).

dvije osne simetrije zamijenjene translacijom

Dvije uzastopne osne simetrije s obzirom na međusobno paralelne osi možemo zamijeniti translacijom za vektor koji je okomit na osi, a duljina vektora dvostruko je veća od udaljenosti između paralelnih pravaca.

dvije osne simetrije zamijenjene rotacijom

Dvije uzastopne osne simetrije s obzirom na međusobno ukrštene osi (koje nisu okomite) možemo zamijeniti rotacijom za kut koji je dvostruko veći od kuta između tih pravaca.

Kutak za znatiželjne

Koristeći interakciju odaberite neka (bilo koja) dva od ponuđenih preslikavanja. Istražite razna složena preslikavanja i otkrijte njihova svojstva.

Zadatak 12.

Povećaj ili smanji interakciju

Prepoznajte kombinaciju preslikavanja

Zadatak 13.

Na sljedećim zadatcima provjerite prepoznajete li kompoziciju preslikavanja kojom je lik A (preko lika B ) preslikan na lik C .

 1. Lik A preslikan je na lik B , a lik B na lik C . Koja su preslikavanja i kojim redom korištena?

  Na slici je prikazana kompozicija preslikavanja ravnine.

  null
 2. Lik A preslikan je na lik B , a lik B na lik C . Pritom je dva puta korištena osna simetrija.

  Na slici je prikazana kompozicija preslikavanja ravnine.

  null

  Postupak:

  Dva puta je korištena translacija.

 3. Na slici je prikazana kompozicija preslikavanja ravnine.

  Lik A je preslikan na lik B , a onda je lik B   preslikan na lik C .

  null
 4. Lik A preslikan je na lik B , a lik B na lik C . Koja su preslikavanja i kojim redom korištena?

  Na slici je prikazana kompozicija preslikavanja ravnine.

  null

...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj, možete riješiti još nekoliko zadatka.

Zanimljivost

Ako želite, možete odigrati igru u kojoj vježbate kompoziciju osne simetrije i rotacije (na engleskome jeziku) ili igricu u kojoj morate odabrati odgovarajuću os simetrije.

Zadatak 14.

 1. Lik A preslikan je na lik B , a lik B na lik C . Koja su moguća preslikavanja i kojim su redom korištena?

  Na slici je prikazana kompozicija preslikavanja ravnine.

  null
  null
 2. Lik A preslikan je osnom simetrijom na lik B , a lik B rotacijom na lik C . Koje još preslikavanje ili kompozicija preslikavanja preslikavaju lik A na lik C ?

  Na slici je prikazana kompozicija preslikavanja ravnine.

  null
  null