x
Učitavanje

4.4 Primjena Pitagorina poučka na pravokutnik

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje televizor.

Optimalna udaljenost.

Marko planira kupiti novi Full HD-televizor i proučava katalog. U njegovoj sobi udaljenost od naslonjača do mjesta na koje će postaviti televizor iznosi 3 metra. Priželjkuje televizijski ekran od 55 inča. Jedan inč iznosi 2.5 centimetara. Okvir u koji namjerava staviti televizor pravokutnog je oblika dimenzija 100 cm x 80 cm .

Hoće li moći smjestiti željeni televizor u taj okvir?

Koliko najviše inča može imati ekran televizora koji će kupiti?

Slika prikazuje grafikon ovisnosti duljine dijagonale televizora i potrebne udaljenosti za kvalitetno gledanje slike.

Dijagonala je spojnica dvaju nesusjednih vrhova nekoga geometrijskog lika. U četverokutima dijagonala spaja suprotne vrhove.

Dijagonala pravokutnika spojnica je suprotnih vrhova pravokutnika.

Dijagonala dijeli pravokutnik na dva sukladna pravokutna trokuta.

Slika prikazuje pravokutnik, zadan duljinama stranica, s dijagonalom i istaknutim pravokutnim trokutom.

Na pravokutnom trokutu možemo primijeniti Pitagorin poučak.

d 2 = 100 2 + 80 2

d 2 = 10 000 + 6 400

d 2 = 16 400

Riješimo kvadratnu jednadžbu i odaberimo samo pozitivno rješenje, u pitanju je duljina, a ona je uvijek pozitivna.

d = ± 16 400

d 128.06 cm

d 128.06 : 2.5 = 51.22 inča

Marko ne može kupiti TV od 55 inča. Njegov novi TV mora imati manje od 51.22 inča.


Slika prikazuje pravokutnik sa strabnicama duljine a i b te dijagonalom duljine d i istaknutim pravokutnim trokutom.

Za bilo koji pravokutnik sa stranicama duljine a i b te dijagonalom duljine d vrijedi Pitagorin poučak a 2 + b 2 = d 2 .

Pravokutnik ima dvije dijagonale jednakih duljina.

Zadatak 1.

Slika prikazuje pravokutnik sa stranicama duljine m i n i dijagonalom duljine r

Za nacrtani pravokutnik napiši u bilježnicu Pitagorin poučak.

m 2 + n 2 = r 2  


Zadatak 2.

Slika prikazuje pravokutnik sa stranicama duljine m i r i dijagonalom duljine n

Za nacrtani pravokutnik napiši u bilježnicu Pitagorin poučak.

m 2 + r 2 = n 2


Zadatak 3.

Slika prikazuje pravokutnik sa stranicama duljine n i r te dijagonalom duljine m.

​Za nacrtani pravokutnik napiši u bilježnicu Pitagorin poučak.

r 2 + n 2 = m 2   ​


Zadatak 4.

Izračunajmo duljinu dijagonale pravokutnika A B C D sa stranicama duljine 4 cm i 5 cm .

Na slici je prikazan pravokutnik sa stranicama duljine 3 i 4 cm i istaknutom dijagonalom

Nacrtajmo skicu pravokutnika i na njemu istaknimo jednu dijagonalu.

Uočimo pravokutni trokut te za njega postavimo Pitagorin poučak.

d 2 = 3 2 + 4 2

d 2 = 9 + 16

d 2 = 25 /

d = ± 25

d = ± 5

Duljina dijagonale iznosi 5 cm .


Primjer 1.

Na slici je prikazan pravokutnik sa zadanom duljinom jedne stranice 3 i duljinom dijagonalom 3 korijena iz 10

Izračunajmo duljinu x  stranice pravokutnika ako su zadani podatci kao na slici.​

Uočimo pravokutni trokut te za njega postavimo Pitagorin poučak.

x 2 + 3 2 = 3 10 2

x 2 + 9 = 3 2 10 2

x 2 + 9 = 9 · 10

x 2 = 90 - 9

x 2 = 81 /

x = ± 81

x = ± 9

Duljina stranice iznosi 9 m .


Pri rješavanju problema primjenom Pitagorina poučka rješavamo kvadratnu jednadžbu.

Odabiremo samo pozitivno rješenje kvadratne jednadžbe.

Zadatak 5.

Koristeći u tablici zadane podatke odredi vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici.

Duljina stranice pravokutnika cm   Duljina stranice pravokutnika cm   Duljina dijagonale pravokutnika cm  
6
10

12 13
9
15
20 21
Duljina stranice pravokutnika cm  
Duljina stranice pravokutnika cm  
Duljina dijagonale pravokutnika cm  
6 8 10
5 12 13
9 12 15
20 21 29

Zadatak 6.

Na slici je prikazan kvadrat nad dijagonalom pravokutnika kojem su zadane duljine stranica 2 korijena iz 10 i korijen iz 10..

Izračunajmo opseg i površinu kvadrata E F G H nad dijagonalom pravokutnika.

Duljina stranice kvadrata jednaka je duljini dijagonale pravokutnika.

Izračunajmo duljinu dijagonale pravokutnika.

d 2 = 2 10 2 + 10 2

d 2 = 2 2 · 10 2 + 10 2

d 2 = 4 · 10 + 10

d 2 = 50 /

Iz te kvadratne jednadžbe izravno se čita površina kvadrata sa stranicom duljine d .

Površina kvadrata nad dijagonalom iznosi 50 .

Za opseg nam još treba duljina dijagonale.

d = ± 50

d = ± 25 · 2

d = ± 5 2

Duljina dijagonale iznosi​ 5 2 jediničnih dužina.

Opseg kvadrata nad dijagonalom jest

o = 4 d  

o = 4 · 5 2 = 20 2 .

Opseg kvadrata iznosi 20 2   jediničnih dužina.


Zadatak 7.

Duljina nogometnog igrališta iznosi 105 metara, a širina 70 metara.

Izračunajmo razliku puta od točke A do točke B po stranicama igrališta i najkraćeg puta od točke A do točke B .

Na slici je prikaz nogometnog igrališta s istaknutim točkama A i B.Nogometno igralište

U animaciji promotrimo računanje razlike duljina putova iz zadatka.

Zadatak 8.

Zadane su duljina jedne stranice pravokutnika a i duljina dijagonale pravokutnika d . Vaš je zadatak izračunati i upisati iznos opsega pravokutnika (nakon upisa iznosa stisnuti tipku ENTER) zadanog s njegovom stranicom i dijagonalom. Riješite točno sve zadatke iz aktivnosti i naučit ćete nešto zanimljivo.

Povećaj ili smanji interakciju

Zanimljivost

Po velikim matematičkim sposobnostima i erudiciji bila je poznata i Maria Gaetana Agnesi (1718. – 1799.), jedna od najvažnijih i najposebnijih osoba 18. stoljeća. Rođena je u obitelji intelektualaca i već u ranom djetinjstvu prepoznali su u njoj čudo od djeteta. Zahvaljujući ocu, koji je bio profesor matematike, omogućeno joj je visoko obrazovanje. Bila je najstarija od 21 djeteta pa je nakon majčine smrti preuzela brigu o ocu, braći i sestrama, povukavši se tako iz društvenog života. No, nije ostavila matematiku. Godine 1738. objavila je zbirku eseja o prirodnim znanostima i filozofiji Propositiones Philosophicae, u kojima iznosi svoje stajalište o potrebi obrazovanja žena. S 20 godina počela je raditi na svojemu najvažnijem djelu Instituzioni Analitiche o diferencijalnom i integralnom računu. Izjavila je da je to djelo počela pisati kao priručnik svojoj braći, ali je preraslo u nešto mnogo ozbiljnije. Objavljivanje djela 1748. godine izazvalo je senzaciju u akademskom svijetu. To je jedno od prvih i najopćenitijih djela o konačnoj i beskonačnoj analizi. U toj je knjizi na vrlo sustavan način skupila djela raznih matematičara, izlažući ih uz vlastitu interpretaciju. Knjiga je postala modelom jasnoće, prevođena je na mnoge jezike i koristila se kao priručnik. Maria Agnesi bila je prva profesorica matematike na svijetu, predavala je na bolonjskom sveučilištu osnovanom u 11. stoljeću te postala članicom Bolonjske akademije znanosti. No nakon očeve smrti prestala se baviti matematikom te se posvetila brizi za siromašne i bolesne. Njoj u čast jedna krivulja koju je proučavala i danas se zove Agnesijin uvojak.

Više o temi možete pročitati na poveznici Žene u matematici.

Povezani sadržaji

Na slici je prikazan pravokutnik sa zadanim duljinama stranica, 28 m i 21 m koji je upisan u krug.

Na slici je pravokutnik upisan u krug.

Izračunajte omjer površine kruga i površine pravokutnika.

Na slici je prikazan pravokutnik sa zadanim duljinama stranica 28 m i 21 m koji je upisan u krug. Istaknuta mu je i dijagonala koja je jednaka promjeru kruga.
 1. Izračunajmo površinu pravokutnika. Označimo je s p p .

  p p = 28 · 21

  p p = 588 m 2

  Površina pravokutnika iznosi 588 m 2 .

  Za računanje površine kruga potreban nam je polumjer.

  Polumjer je jednak polovini duljine dijagonale pravokutnika.​

 2. Izračunajmo duljinu dijagonale pravokutnika koristeći se Pitagorinim poučkom.

  d 2 = 21 2 + 28 2

  d 2 = 441 + 784

  d 2 = 1 225 /

  d = 35

  Duljina dijagonale iznosi 35 metara.

  Duljina polumjera iznosi 17.5 metara.

 3. Izračunajmo površinu kruga. Označimo je s​ p k .

  p k = r 2 π

  p k = 17.5 2 · 3.14

  p k 961.63

  Površina kruga na slici iznosi 962 m 2 .

 4. Omjer površina kruga i njemu upisanog pravokutnika iznosi

  p k p p = 962 588 1.64 .


Zadatak 9.

U kvizu koji slijedi d  je oznaka za duljinu dijagonale pravokutnika, a i b su oznake za duljinu stranica pravokutnika.

 1. Duljine stranica pravokutnika jesu 30 m i 40 m . Duljina dijagonale tog pravokutnika iznosi:

  null

  Postupak:

  d 2 = 30 2 + 40 2

  d 2 = 900 + 1 600  

  d 2 = 2 500  

  d = 50  

 2. Ako su duljine stranica pravokutnika 16 i 30 dm , onda je duljina njegove dijagonale dm .
  null

  Postupak:

  d 2 = 16 2 + 30 2  

  d 2 = 256 + 900

  d 2 = 1 156  

  d = 34  

 3. Duljina dijagonale pravokutnika iznosi 45 , a duljina jedne stranice 36 . Duljina druge stranice iznosi:

  null

  Postupak:

  45 2 = 36 2 + b 2   ​

  b 2 = 45 2 - 36 2

  b 2 = 45 - 36 · 45 + 36

  d 2 = 9 · 81

  d = 27  

 4. Duljina dijagonale pravokutnika iznosi 17 , a duljina jedne njegove stranice 8 . Duljina druge stranice iznosi  .
  null

  Postupak:

  17 2 = a 2 + 8 2   ​

  a 2 = 289 - 64

  a = 225

  a = 15  

Zadatak 10.

Na slici je prikazana drvena vješalica za sušenje rublja
Drvena vješalica za sušenje rublja

Duljina žice je 55 cm , a visina rastvorenog sušila na slici 65 cm . Koliko je visoko sušilo kada se sklopi?

Na slici je prikazana drvena vješalica za sušenje rublja s istaknutim pravokutnikom i podacima potrebnim za rješavanje zadatka.

Visina sušila kada se sklopi jednaka je duljini dijagonale pravokutnika.

d 2 = 55 2 + 65 2

d 2 = 3 025 + 4 225

d 2 = 7 250 /

d = 85.15

Visina sušila kada se sklopi iznosi 85.15 centimetara.


Zadatak 11.

Duljine stranica pravokutnika jesu a i b , duljina dijagonale d .

 Spojite parove.

b = 3 , d = 3.4  
p = 1.2  
a = 0.8 , d = 1.7   ​
o = 6.8   ​
a = 1 , d = 2.6  
p = 4.8  
a = 1.5 , d = 3.9   ​
o = 10.2   

Pomoć:

a 2 + b 2 = d 2   ​

null

Zadatak 12.

Na slici je prikazana zaštitna maskica za mobitel

Miro je dobio na dar zaštitnu torbicu za mobitel u obliku pravokutnika sa stranicama 7.5 cm i 14 cm .

On ima 6 -inčni mobitel s ekranom koji se proteže preko cijele prednje strane.

Hoće li je moći iskoristiti za svoj mobitel? 1 inč = 2.54 cm

Izračunajmo duljinu dijagonale pravokutne zaštitne torbice.

7.5 2 + 14 2 = d 2

56.25 + 196 = d 2

252.25 = d 2 /

d 15.88 cm

Moći će je iskoristiti jer 6 inča iznosi 15.24 cm , što je manje od 15.88 cm .


Zadatak 13.

Na slici je prikazano drveno sušilo na rasklapanje sa tri razine

Drveno sušilo za rublje sastoji se od triju sukladnih dijelova. Visina je rastvorenog sušila 1.5 metara, a razmak između podnožja ukriženih letvica 45 cm .

Širina sušila iznosi 60 cm . Kolika je najmanja ukupna duljina letvica potrebna da bi se napravilo ovakvo sušilo?

Letvica po širini ima 6 .

Letvica koje čine križ ima 12 . Njihovu duljinu treba izračunati. One su duge koliko i dijagonala u pravokutniku sa stranicama 150 : 3 = 50 cm i 45 cm .

d 2 = 50 2 + 45 2

d 2 = 2 500 + 2 025

d 2 = 4 525 /

d 67.27 cm

Ukupna duljina iznosi 6 · 60 + 12 · 67.27 = 1 167.24 cm .

Najmanja ukupna duljina letvica iznosi 1 167.24 c m 11.67 m.  


...i na kraju

Na slici je prikazan pravokutnik s istaknutim pravokutnim trokutom
 1. Ponovili smo svojstva dijagonala pravokutnika:

  • jednake su duljine
  • raspolavljaju se
  • dijele pravokutnik na dva sukladna pravokutna trokuta.​
 2. Pitagorin poučak na pravokutniku sa stranicama duljine a i b te duljinom dijagonale d ​ glasi a 2 + b 2 = d 2 .

 3. Znamo prepoznati primjenu Pitagorina poučka na pravokutniku za rješavanje problemskih situacija u matematici i u svakodnevici.

Idemo na sljedeću jedinicu

4.5 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat