x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

 Koje od slika prikazuju trostrane piramide?

Slika prikazuje trostranu prizmu. u.

Slika prikazuje trostranu piramidu.

Slika prikazuje trostranu piramidu.

Slika prikazuje četverostranu  piramidu.

Slika prikazuje trostranu prizmu.

Slika prikazuje trostranu piramidu.

null
null
2

Nacrtanim piramidama pridružite njihov naziv.

Slika prikazuje četiri različite piramide.

 trostrana

 četverostrana

 peterostrana

 šesterostrana

null
null
3

 Na kojoj je slici prikazana pravilna četverostrana piramida?

Slika prikazuje zgradu s krovom oblika četverostrane piramide.

Slika prikazuje piramidu.

Slika prikazuje šesterostranu piramidu.

Slika prikazuje šesterostranu piramidu.

null
null
4

Dijelovima piramide pridružite njihove nazive.

Slika prikazuje peterostranu piramidu.

 osnovni brid

 pobočni brid

 vrh

 baza

 pobočka

null
null
5

U pravilnoj piramidi slovom b označena je duljina pobočnog brida, slovom v visina pobočke, a slovom h visina piramide. Koji od sljedećih odnosa duljina tih dužina vrijedi neovisno o vrsti piramide?

Slika prikazuje četverostranu piramidu

null
null
6

Za pravilnu piramidu odaberite njezin ravninski prikaz.

Slika prikazuje četverostranu piramidu

 

null
7

Za pravilnu piramidu odaberite njezin ravninski prikaz.

Slika prikazuje pravilnu četverostranu piramidu.

null
8

Za pravilnu piramidu odaberite njezin ravninski prikaz.

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu.

null
null
9

Za pravilnu piramidu odaberite njezin ravninski prikaz.

Slika prikazuje pravilni tetraedar.

null
null
10

 Peterostrana piramida ima šest strana.

null
null
11

Ako piramida ima 9 vrhova, njezina je baza deveterokut.

null
null
12

Kod svake je piramide broj bridova dvostruko veći od broja njezinih strana.

null
null
13

Neka piramida ima 18 bridova. Koliko vrhova ima ta piramida?

null
null
14
Površina je baze neke piramide 786   cm 2 , a površina je njezina pobočja 12.4   dm 2 . Oplošje je te piramide cm 2 .
null
null
15

Oplošje je piramide 3 124   cm 2 , a površina je baze te piramide 12.6   dm 2 . Kolika je površina pobočja te piramide?

null
null
16
Površina je baze piramide ​ 4.75   dm 2 , a duljina njezine visine 15.6 cm . Koliki je volumen te piramide?
null
null
17
Volumen je piramide 149.6   cm 3 , a površina je njezine baze 37.4   cm 2 . Duljina visine te piramide iznosi dm .
null
null
18
Površina je baze pravilne četverostrane piramide 256   cm 2 , a duljina je visine pobočke 1.5 dm . Duljina je osnovnog brida te piramide   cm , površina pobočja te piramide cm 2 , a ​njezino je oplošje cm 2 .
null
null
19
Površina je baze pravilne četverostrane piramide ​ 50   cm 2 , a duljina je njezina pobočnog brida 1.3 dm . Duljina je visine te piramide dm , a njezin volumen cm 3 .
null
null
20

Površina je pobočja pravilne četverostrane piramide 540   cm 2 , a duljina je osnovnog brida 1.8 dm . Koje su tvrdnje točne?

null
null
21

Volumen je pravilne četverostrane piramide 1 568 cm 3 , a duljina njezine visine 2.4 dm . Koje su od sljedećih tvrdnji istinite?

null
null
22

 Povuci na odgovarajuću crtu zadana mjerljiva obilježja pravilne trostrane piramide

Mjerljivo obilježje
Oznaka mjerljivog obilježja
duljina osnovnog brida
a  
duljina bočnog brida
b  
duljina visine piramide
h  
duljina visine pobočke
v  
duljina visine baze
v B  


Slika trostrane piramide.

a

a 2

b

h

1 3 v B

2 3 v B

v

 

 

23

Ako je duljina visine pravilne trostrane piramide h = 24 cm i duljina visine pobočke v = 30 cm , tada je duljina osnovnog brida:

24

Ako je duljina visine pravilne trostrane piramide h = 30 cm , a duljina bočnog brida b = 34 cm , tada je duljina osnovnog brida:

25

Površina pobočke pravilne trostrane piramide iznosi 20 cm 2 . Duljina visine pobočke iznosi v = 8 cm . Površina njezine baze B iznosi:

null
null
26

Oplošje pravilnoga tijela, čija je mreža prikazana na slici, uz zadane mjere iznosi:

Mreža trostrane piramide.

null
null
27
Obujam pravilne trostrane piramide osnovnog brida duljine a = 2 3 m i duljine visine piramide h = 3 m iznosi m 3 .
28

Oplošje pravilne trostrane piramide osnovnog brida duljine a = 2 3 m i duljinom visine piramide h = 3 m iznosi:

null
null
29

Obujam tetraedra koji ima oplošje O = 2 3 dm 2 iznosi:

null
null
30
Duljina je osnovnog brida pravilne šesterostrane piramide 6 dm , a duljina je visine pobočke te piramide 1.6 dm . Duljina je bočnog brida cm .
null
null
31
Volumen je pravilne šesterostrane piramide 2 15   cm 3 , a duljina njezine visine 5   cm . Duljina je osnovnog brida te pramide cm .
null
null
32
Površina je pobočja pravilne šesterostrane piramide 30 3   cm 2 , a duljina visine pobočke 5 cm . Visina je te piramide cm .
null
null
33

Pravilna šesterostrana piramida presječena je ravninom koja je određena njezinim vrhom i najduljom dijagonalom baze. Površina je tog presjeka 600 cm 2 , a površina baze te piramide 216 3 cm 2 . Koliki je volumen te piramide?

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje