x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Dovucite zadatak na odgovarajuće rješenje.

10 2 20 =
5 041 81
3 20 2 =
49
7 2 =
- 6.25
12 2 =
- 144
- 2.5 2 =
5 225   = 1 45   ​
5 15 2   =
100 20 = 5

( 7 8 9 ) 2 =
9 400   ​
null
null
2

Odaberite najbolju ponuđenu procjenu kvadrata racionalnog broja - 0.125 .

null
null
3

Vrijedi li jednakost?

5 · ( 4 5 ) 2 - ( - 0.8 ) 2 : 64 = 3.19  

null
4

Dovucite odgovarajuće izraze na njihove jednakosti.

150 051 m 2
15 005.1 mm 2
0.0150051 m 2  
15.0051 m 2

1 500.51 dm 2  
150.051 cm 2


1.50051 dm 2
0.150051   km 2  
null
null
5

Koji od ponuđenih odgovora prikazuje ispravno kvadriran količnik​ ( - 3 a 5 b ) 2 ?

null
null
6

Koji od ponuđenih odgovora prikazuje ispravno kvadriran umnožak 3.5 · a 2 ?

null
null
7
Duljina je stranice kvadrata 6 x , x Q + .
Kolika je duljina stranice kvadrata čija je površina 121 144 površine početnog kvadrata? Duljina stranice traženog kvadrata je  .
null
null
8

Je li zadana tvrdnja točna ili netočna?

Za x = 7 vrijednost algebarskog izraza - 3.1 · x iznosi 24.5 .

null
null
9

Je li zadana tvrdnja točna ili netočna?

Za a = 3.5 , b = 1.8   vrijednost algebarskog izraza 2 a + 2 b iznosi 10.6 .

null
null
10

Je li zadana tvrdnja točna ili netočna?

Za x = 2.3  vrijednost algebarskog izraza - 3.1 · x 2 iznosi - 16.399 .

null
null
11

 Je li zadana tvrdnja točna ili netočna?

 Za m = 8 , n = 3.3 vrijednost algebarskog izraza 1 2 · m · n iznosi 13.2 .

null
null
12

Je li zadana tvrdnja točna ili netočna?

Za x = - 0.5   vrijednost algebarskog izraza 5 · x 2   iznosi - 1.25 .

null
null
13

Je li zadana tvrdnja točna ili netočna?

Za x = - 1  vrijednost algebarskog izraza 2 · x 2 - x  iznosi 2 .

Pomoć:

2 · x 2 - x =  

2 · ( - 1 ) 2 - ( - 1 ) =

2 + 1 =

3  

null
14

Je li zadana tvrdnja točna ili netočna?

Za x = 10 vrijednost algebarskog izraza x 2 + 2 x + 1 iznosi 121 .

null
15

Spojite ekvivalentne (jednake) izraze.

2 x - 3 y - 5 x + 7 y
x 2 - y 2   ​
1.3 x 2 + 2.5 x y - x y - 1.5 x 2   ​
- x 2   + 9 x

x 2 - x y + x y - y 2   ​
- 3 x + 4 y

x 2 - x - 2 x 2 + 10 x
- 0.2 x 2 + 1.5 x y
null
16
Odredite vrijednost izraza - x 2 - 2 x - 3 ako je x = - 3 .
null
17

Odaberite sve izraze koji su ekvivalentni (jednaki) izrazu ( - 2 x + 3 ) ( - x - 3 ) .

 

null
18

Iz izraza x ( 2 x + 1 ) - ( 2 x + 1 ) izlučite zajednički faktor.

 

null
19
Ako je x 2 - 4 x = - 4 , koliko je ( - 2 x + 0.5 ) ( x - 6 ) ?
20

Kojem je izrazu ekvivalentan (jednak) izraz 3 ( x 2 - 2 x ) + 2 x ?

null
21

Koji je od zadanih izraza ekvivalentan (jednak) izrazu 4 9   x 2 + 4 x + 9 ?

null
null
22

Spojite ekvivalentne (jednake) izraze.

( 3 x + 2 ) 2  
4 x 2 + 12 x + 9

( 2 x + 3 ) 2
9 x 2 + 12 x + 4

( 2 + 3 x ) 2  
4 + 12 x + 9 x 2  
( 3 + 2 x ) 2   ​
9 + 12 x + 4 x 2   ​
null
23
Neka za brojeve a i b vrijedi a 2 + b 2 = 49 i a b = - 6 .
Odredite vrijednost izraza ( a + b ) 2 .  

 

 

24
Upišite znakove koji nedostaju kako bi vrijedila jednakost.
( 4 x - 2 y ) 2 = 16 x ² 16 x y   4 y 2   ​
null
null
25
Upišite znakove koji nedostaju kako bi vrijedila jednakost.
( 6 u - 5 v ) ² = 36 u ² 60 u v   ​ 25 v 2   ​
null
null
26
Upišite broj ili znak koji nedostaje kako bi vrijedila jednakost.
1 - 22 e + 121 e ² = ( - ) 2

 

null
27

Spojite ekvivalentne (jednake) izraze.

0.04 x 2 - 1.6 x y + 16 y 2
0.6 x - 1.1 y z 2

4 9 c 2 - 20 3 c d + 25 d 2
0.2 x - 4 y 2

0.36 x 2 - 1.32 x y z + 1.21 y 2 z 2   ​
2 3 c - 5 d 2
null
28
Duljine stranica pravokutnika razlikuju se za 2 cm , a njegova je površina 48 cm 2 .
Koliki je opseg tog pravokutnika?
Uputa: Broj 48 napišite kao umnožak dvaju faktora od kojih je jedan za 2 veći od drugog.   cm .
null
null
29
Opseg je pravokutnika 56 cm , a površina 187 cm 2 .
Kolike su duljine stranica tog pravokutnika? Na prvu crtu upišite duljinu dulje stranice, a na drugu crtu duljinu kraće stranice tog pravokutnika.
Uputa: Broj 187 rastavite na proste faktore. cm ​i cm .
null
null
30

Vrijedi li jednakost

( a - 6 ) 2 = a 2 - 12 a + 36 ?

null
null
31

Vrijedi li jednakost?

( 3 x + 4 ) 2 = 9 x 2 + 24 x + 8  

null
null
32

Vrijedi li jednakost?

( 0.2 c - 1.3 d ) 2 = 0.004 c 2 + 0.52 c d + 1.69 d ²  

null
null
33

Vrijedi li jednakost?

( 2 3 a + 3 5 b ) 2 = 4 9 a 2 + 4 5 a b + 9 25 b 2  

null
null
34
Upišite broj ili znak koji nedostaje kako bi vrijedila jednakost.
a 2 - 8 a + 16 = ( a - ) 2   ​
null

 

35
Upišite broj ili znak koji nedostaje kako bi vrijedila jednakost.
25 b 2 + 30 b + 9 = ( b + 3 ) 2

 

 

36
Upišite broj ili znak koji nedostaje kako bi vrijedila jednakost.
0.01 - 0.22 x + 1.21 x 2 = ( 0.1 - x ) 2   ​
null
null
37
Upišite znak koji nedostaje kako bi vrijedila jednakost.
9 25 z 2 + 4 3 z y + 100 81 y 2 = ( 3 5 z  ​ 10 9 y ) 2
null
null
38

Spojite ekvivalentne (jednake) izraze.

( x - 5 ) · ( x + 5 )
a 2 - 9  
( 3 - a ) · ( 3 + a )   ​
9 - a 2

( 3 + a ) · ( a - 3 )   ​
25 - x 2
( x + 5 ) · ( 5 - x )  
x 2 - 25

null
null
39

Spojite ekvivalentne (jednake) izraze.

a + 1 2 2   ​
1 4 - a + a 2  ​
1 2 - a · 1 2 + a  
a 2 - 1 4
1 2 + a · a - 1 2  
1 4 - a 2
1 2 - a 2  
a 2 + a + 1 4  ​
null
null
40

Spojite ekvivalentne (jednake) izraze.

( 3 x + 0.2 ) · ( 0.2 + 3 x )   ​
9 x ² - 0.04   ​
3 x + 0.2 · 0.2 - 3 x  
9 x ² + 1.2 x + 0.04   ​
3 x - 0.2 · 3 x - 0.2  
9 x ² - 1.2 x + 0.04

3 x - 0.2 · 3 x + 0.2
0.04 - 9 x 2  
null
null
41

Izraz ( 0.9 x - 0.6 y ) ( 0.9 x + 0.6 y ) ekvivalentan (jednak) je izrazu:

null
null
42
Popunite tako da vrijedi jednakost. 2 ·   7 2 = 14 2 =   .
null
43
Dopunite tako da vrijedi jednakost.
( b ) 2   :   ( 2 3 ) _ _   = ( 12 b ) _ _    
null
null
44
Dopunite tako da vrijedi jednakost.
_ _ 2 : 2 x y _ = 4 2

 

45
Dopunite tako da vrijedi jednakost.
_ _ 2 · 15 _ = 360 2      
null
null
46

Označite vrijedi li jednakost.

( - 5 ) 2 · ( 1 10 ) 2 = 0.25

null
47

Označite vrijedi li jednakost.

1.44 2 : 0.72 2 = 4

null
null
48

Označite vrijedi li jednakost.

( - 3 a ) 2   · ( 5 6 a ) 2   = - 25 4  

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje