x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Povežite zadatak s točnim rješenjem.

324
16
121
19
289
17
256
11
144
12
361
18

 

2
Vrijednost 154 nalazi se između cijelog broja  i cijelog broja .  Zadatak riješite bez upotrebe džepnog računala.

Postupak:

154 12.41   ​

3
Vrijednost - 68 nalazi se između cijelog broja  i cijelog broja Zadatak riješite bez upotrebe džepnog računala.

Postupak:

- 68 - 8.25

- 9 < - 8.25 < - 8

4

Koristeći se džepnim računalom, riješite zadatak.

Približna vrijednost 2 456   zaokružena na najbližu stotinku iznosi:

5

Koristeći se džepnim računalom, izračunajte sljedeće zadatke te povežite svaki zadatak s njegovim točnim rješenjem.

3 721
58
6 561
72
5 184
61
3 364
81
null
6

Je li 5 + 7 = 12 ?

null
null
7

Je li 3 · 5 = 15 ?

null
null
8
 Kolika je vrijednost izraza ( - 14 ) 2 ?
9
Dopunite.
- 2 7 + 7 - 6 7 = 7 .

 

null
10
Pojednostavnite.
( 2 2 + 18 ) 2 =   .
null
11
Vrijednost izraza 32 2   je .
null
12

Povežite zadatak s njegovim točnim rješenjem.

80
2 2
20
5 5
48
4 3
27
3 3
8
3 2   ​
125
4 5
18
2 5
null
13

Koji se broj dobiva djelomičnim korjenovanjem broja 72 ?

null
14

Koje su od sljedećih jednakosti ispravne?

null
15
2 - 3 · 2 + 3   ​
16

5 + 2 2 = 7  

Postupak:

( 5 + 2 ) 2 = 7 + 2 10   ​

17

2 2 - 3 2 =   ​

18

8 + 18 = 26   ​

null
null
19

20 - 45 = - 5   ​

null
null
20

Povežite zadatak s točnim rješenjem.

2 5 - 1 5 2 + 1
10 10 + 2 5 - 5 2 - 1
5 1 - 5
5 - 5
10 1 + 2 + 10 - 2 2
10 - 2 5 + 12  
5 - 2 5 + 3
5 - 1
null
21

Koji je broj dobiven pojednostavnjivanjem izraza 2 2 + 4 + 8 ?

null
22

Koji od sljedećih postupaka prikazuju korektan račun?

null
23
Na slici su dva kvadrata. Duljina stranice manjeg iznosi 3 , a duljina stranice većeg 7 . Koliko iznosi površina žutog dijela?
Na slici su dva kvadrata jedan unutar drugog. Duljina stranice manjeg iznosi korijen od 3, a duljina stranice većeg korijen od 7.
24

Spojite razlomak i njemu ekvivalentni razlomak dobiven racionalizacijom nazivnika.

1 18   ​
2 6  
1 3  
2 5 5  
2 5  
3 2   ​
3 2 6   ​
3 3  
3 12   ​
6 4   ​
null
25

Pojednostavnite izraze pa razvrstajte brojeve u zadane skupine.

3 2 5 2

 Racionalni brojevi

 Nisu racionalni brojevi

null
26

Racionalizacijom nazivnika razlomka 1 2 + 3 dobivamo 2 - 3 .

Pomoć:

2 + 3 2 - 3 = 4 - 3 = 1   ​

Postupak:

  1 2 + 3 = 1 2 + 3 · 2 - 3 2 - 3 = 2 - 3 4 - 3 = 2 - 3

27

Racionalizacijom nazivnika razlomka 2 5 - 1 dobivamo razlomak 5 - 1 2 .

28

Rješenje je kvadratne jednadžbe x 2 = 64 :

29

Zadanim kvadratnim jednadžbama pridruži njihova rješenja.

- 2 x 2 = - 72  
x 1 = 6 i x 2 = - 6
x + 4 2 = 0   ​
  x 1 = x 2 = - 4
x 2 = 144  
x 1 = 12 i x 2 = - 12
0.5 x 2 - 8 = 0   ​
x 1 = 4 i x 2 = - 4
x - 6 2 = 0  
  x 1 = x 2 = 6
null
30

Koji su brojevi rješenja kvadratne jednadžbe x - 1 2 = 9 ?

null
31

Koji brojevi zadovoljavaju uvjet x + 3 2 - 2 = 14 ?

32

Ako neki predmet ispustimo iz ruke, brzina kojom tijelo pada stalno se povećava. Zanemarimo li otpor zraka, visina predmeta može se izračunati prema modelu: y = 1 2 g t 2 , pri čemu g predstavlja gravitacijsku konstantu s približnom vrijednošću 10 m/s 2 , y vertikalni položaj u metrima, a t vrijeme pada izraženo u sekundama. Koliko će vremena proći dok predmet ne padne na tlo ako je ispušten iz ruke s otvora na tornju katedrale sv. Duje u Splitu s visine od 52 metra?

Postupak:

1 2 · 10 · t 2 = 54

t 2 = 10.4

t 3.22  

ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje