x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Koji su brojevi racionalni?

null
null
2

Koji su brojevi iracionalni?

null
null
3

Svaki je prirodni broj realan.

null
null
4

Svaki je cijeli broj racionalan.

null
null
5

Svaki je realni broj racionalan.

null
null
6

Skup racionalnih i skup iracionalnih brojeva imaju jedan zajednički element.

null
null
7

Kojem skupu brojeva pripada broj - 3 1 5 ?

null
null
8

 Spojite parove.

2 5 2  
20
5   -   2 5   +   2  
9   +   4 5  
5   -   2 2   ​
9   -   4 5   ​
5   +   2 2  
  1
null
null
9

Razvrstajte brojeve u odgovarajuće skupine.

5 + 1 2

Iracionalni brojevi

Racionalni brojevi

null
null
10

Lik na slici sastoji se od kvadrata nad čijim su susjednim stranicama sukadni polukrugovi.

Odredite opseg tog lika.

Lik na slici sastoji se od kvadrata stranice duljine korijen od 2 nad čijim susjednim stranicama su sukadni polukrugovi.

null
null
11

Marko je naumio nacrtati veliko srce na zidu svoje sobe. Srce je zamislio tako da izgleda kao na slici. Sastoji se od kvadrata nad čijim su susjednim stranicama sukadni polukrugovi.
Duljina stranice kvadrata bit će π 2 metara.

Koliku će površinu zida obojiti izraženu u metrima kvadratnim?

Lik na slici sastoji se od kvadrata nad čijim susjednim stranivama su sukadni polukrugovi. Odredite opseg tog lika.

null
null
12

Koja od sljedećih tablica pridruženih vrijednosti pripada funkciji f zadanoj formulom f ( x ) = x 2 ?​

Tablica pridruženih vrijednosti

Tablica pridruženih vrijednosti

Tablica pridruženih vrijednosti

Tablica pridruženih vrijednosti

null
null
13

Koji grafički prikaz prikazuje funkcije f zadane formulom f ( x ) = 2 x 2 ?

Na slici je parabola koja sadrži točku (1, 1) s vrhom u ishodištu.

Na slici je parabola koja sadrži točku (1, - 2) s vrhom u ishodištu.

Na slici je parabola koja sadrži točku (1, -1) s vrhom u ishodištu.

Na slici je parabola koja sadrži točku (1, 2) s vrhom u ishodištu.

null
null
14
Graf je funkcije f : R R zadane pravilom pridruživanja f ( x ) = a x 2 , a 0 krivulja koja se naziva .
null
null
15

Odaberite funkciju koja predstavlja grafički prikaz.

Na slici je graf funkcije drugog korijena koji sadrži točku s koordinatama  (2, 1).

null
null
16

Odaberite funkciju koja predstavlja grafički prikaz.

Na slici je parabola s vrhom u ishodištu te sadrži točku s koordinatama (2, 2).

null
null
17

Odaberite funkciju koja predstavlja grafički prikaz.

Na slici je parabola s vrhom u ishodištu te sadrži točku s koordinatama (1, 1).

null
null
18

Odaberite funkciju koja predstavlja grafički prikaz.

Na slici je graf funkcije drugog korijena koji sadrži točku s koordinatama  (4, 2).

null
null
19

Odaberite funkciju koja predstavlja grafički prikaz.

Grafički prikaz funkcije

null
null
20

Odaberite funkciju koja predstavlja grafički prikaz.

Na slici je parabola s vrhom u ishodištu te sadrži točku s koordinatama (1, -2).

null
null
21

Koja od sljedećih tablica pridruženih vrijednosti pripada funkciji f zadanoj formulom f ( x ) = x ?

Tablice pridruženih vrijednosti

Tablice pridruženih vrijednosti

Tablice pridruženih vrijednosti

Tablice pridruženih vrijednosti

null
null
22

Promotrite sliku.

Na slici je brojevni pravac, točke s cjelobrojnim koordinatama. Istaknute su -85 i -69 udaljene 4 sukladne  dužine

Kojim su točkama pridružene odgovarajuće koordinate?

null
null
23

Promotrite sliku.

Na slici je brojevni pravac, točke s cjelobrojnim koordinatama. Istaknute su -2 i -1 udaljene 6 sukladnih  dužina.

Kojem je broju pridružena točka D ?

null
null
24

Promotrite sliku.

Na slici je brojevni pravac, točke s racionalnim koordinatama

Točki C pridružen je broj 1.15 .

null

Postupak:

"Razmak" susjednih točaka na brojevnom pravcu je 0.01

25

Promotrite sliku.

Na slici je prikazana konstrukcija dužine duljine korijen od 2 nad jediničnom dužinom i točke koje možemo dobiti njenim nanošenjem.

Kojim su točkama ispravno pridružene njihove koordinate?

null
26

Promotrite sliku.

Koja od točaka brojevnog pravca ima koordinatu 1   -   2 ?

Na slici je prikazana konstrukcija dužine duljine korijen od 2 nad jediničnom dužinom i točke koje možemo dobiti njenim nanošenjem.

null
27

Promotrite sliku.

Na slici je prikazana konstrukcija dužine duljine korijen od 2 nad jediničnom dužinom i točke koje možemo dobiti njenim nanošenjem.

Točki T pridružen je uređeni par 2 2 , 2 .

null

Postupak:

T 2 , 2 2

28
Iz pravilnog šesterokuta sa stranicom duljine 4 cm izrezan je najveći mogući krug. Površina je otpadnog materijala  kvadratnih centimetara. Rješenje zaokružite na dvije decimale.
null
29

Pri slobodnom padu kuglice ovisnost duljine prijeđenog puta s , mjerenog u metrima, o proteklom vremenu t , mjerenom u sekundama, prikazuje funkcija s ( t ) = 1 2 g t 2 , pri čemu je g 10   m/s 2 . Koliko će vremena padati kuglica ispuštena s visine od 211 m ?

null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje